Nenechte nic náhodě a sjednejte si k vaší dovolené také cestovní pojištění.

Cestovní pojištění není součástí ceny zájezdu, protože není povinné. Všem, kteří se s námi na dovolenou chystají, však doporučujeme si jej uzavřít.
Můžete využít naší nabídky od pojišťovny Uniqa a vybrat si tarif dle vaší potřeby. Součástí cestovního pojištění je také pojištění stornovacích poplatků a lze jej sjednat pouze při nákupu zájezdu. Pro letošní rok máme nově v nabídce také tarify, pamatující na situace spojené s pandemií koronaviru.

Sazby se účtují podle dní, které skutečně strávíte na dovolené (včetně cesty). V případě uzavření cestovního pojištění musí být pojištěny všechny osoby na smlouvě. Kompletní informace k pojištění si prosím přečtěte ve Všeobecných pojistných podmínkách.

Co pokrývají tarify COVID+ ?

Náklady na náhradní ubytování spojené s umístěním do karantény
- v případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem
Bude-li nutné prodloužit pobyt v zahraničí z důvodu umístění do karantény v souvislosti s onemocněním covid-19 či jiné pandemie/epidemie, uhradí pojistitel mimořádné náklady na ubytování na základě doložených podkladů a to maximálně do výše limitu pojistného plnění. Pojistné plnění je v případě náhradního ubytování omezeno na stejnou kategorii hotelu původního ubytování a je plněno maximálně do doby ukončení karantény.

Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě
- karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem
Bude-li nutné prodloužit pobyt v zahraničí z důvodu umístění do karantény v souvislosti s onemocněním covid-19, či jiné pandemie/epidemie, uhradí pojistitel mimořádné náklady na náhradní dopravu na základě doložených podkladů a to maximálně do výše limitu pojistného plnění. Pojistné plnění je v případě náhradní dopravy omezeno cenou letenky či jízdenky v ekonomické třídě.

Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s covid-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Např. poku by na letišti byla klientovi změřena teplota a kvůli podezření z nákazy byl vyloučen z přepravy, tak pojištění kryje případné stornopoplatky. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta.
- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním dopravním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby (za předpokladu, že o nesouladu svého zdravotního stavu se zdravotními podmínkami potřebnými pro vycestování nevěděl a nemohl vědět).

V tabulce níže je přehled tarifů a pojistných částek pro cesty po Evropě
Ceny cestovního pojištění pro cesty Evropě včetně pojištění zimních sportů najdete zde.
Ceny cestovního pojištění pro cesty mimo Evropu najdete zde.

Tabulka tarifů a pojistných částek Standard Komfort Komfort Covid +
Pojištění léčebných výloh 3 000 000 Kč 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč
Akutní zubní ošetření do limitu léčebných výloh do limitu léčebných výloh do limitu léčebných výloh
Pojištění asistenčních služeb (asistenční služba v českém jazyce 24/7) 3 000 000 Kč 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. plnění 3 000 000 Kč 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč
Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:
Náklady na repatriaci pojištěného 3 000 000 Kč 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč
Náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného 3 000 000 Kč 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč
Náklady na vyslání opatrovníka 60 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
Náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 60 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
Náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování 60 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
Náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 50 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
Zachraňovací náklady 1 000 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč
Odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu 60 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
Zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 60 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
Náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč
Náklady vzniklé zpožděním letu 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč
Náklady na ubytování - - 10 000 Kč
Náklady na náhradní dopravu - - 10 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu nesjednáno 250 000 Kč 250 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu nesjednáno 250 000 Kč 250 000 Kč
Úrazové pojištění – nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc) nesjednáno 100 Kč/den 100 Kč/den
Úrazové pojištění – denní odškodné nesjednáno nesjednáno nesjednáno
Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby nesjednáno 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč
Připojištění zavazadel nesjednáno 20 000 Kč 20 000 Kč
nesjednáno 5 000 Kč/ks 5 000 Kč/ks
Připojištění zimních sportů ne ne ne
Připojištění nebezpečných sportů ne ne ne
Pojištění stornovacích poplatků – 80 % max. však do výše PČ 10 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč
Cena pojištění pro Evropu 49 Kč / den 69 Kč / den 99 Kč / den
Přihlaste se k odběru novinek
Tento web používá soubory cookies, které nám pomáhají k fungování stránek, analýze návštěvnosti a personalizaci reklam.