Nabídka cestovního pojištění - Svět
 

Tabulka tarifů a pojistných částek tarif Komfort tarif Extra
Pojištění léčebných výloh 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč
Akutní zubní ošetření do limitu léčebných výloh do limitu léčebných výloh
Pojištění asistenčních služeb (asistenční služba v českém jazyce 24/7) 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. plnění 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč
Součástí pojištění asistenčních služeb jsou: 
Náklady na repatriaci pojištěného 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč
Náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč
Náklady na vyslání opatrovníka 100 000 Kč 100 000 Kč
Náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 100 000 Kč 100 000 Kč
Náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování 100 000 Kč 100 000 Kč
Náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 100 000 Kč 100 000 Kč
Zachraňovací náklady 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč
Odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu 100 000 Kč 100 000 Kč
Zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 100 000 Kč 100 000 Kč
Náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5 000 Kč 5 000 Kč
Náklady vzniklé zpožděním letu 5 000 Kč 5 000 Kč
Náklady na ubytování v případě karantény 2 500 Kč/den max. 30 000 Kč 2 500 Kč/den max. 30 000 Kč
Náklady na návrat po ukončení karantény 20 000 Kč 20 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 250 000 Kč 250 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 250 000 Kč 250 000 Kč
Úrazové pojištění – nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc) 100 Kč/den 100 Kč/den
Úrazové pojištění – denní odškodné nesjednáno nesjednáno
Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč
Připojištění zavazadel 20 000 Kč 20 000 Kč
5 000 Kč/ks 5 000 Kč/ks
Připojištění zimních sportů ne ne
Připojištění nebezpečných sportů ne ne
Pojištění stornovacích poplatků – 80 % max. však do výše PČ 40 000 Kč 60 000 Kč
 Cena pojištění - Svět  89 Kč  / den 139 Kč  / den

Poznámka: Pojistnou událostí z pojištění stornovacích poplatků je také preventivní karanténa pojištěného v souvislosti s COVID-19 (příp. jinou pandemií), která mu byla nařízena orgánem ochrany veřejného zdraví před nástupem cesty, a která zasahuje do původně plánovaného termínu cesty. Uzavření hranic (případně zákaz cestování/vstupu do cílové oblasti) nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění. 

Přihlaste se k odběru novinek
Tento web používá soubory cookies, které nám pomáhají k fungování stránek, analýze návštěvnosti a personalizaci reklam.