Podmínky pro cestování se v této době často mění. Změny v našich destinacích, tak i pravidla pro návrat do ČR pravidelně sledujeme. Na této stránce jsme pro vás připravili rychlý přehled s užitečnými odkazy, který pro vás během sezóny budeme pravidelně aktualizovat.

Aktuální informace pro Rumunsko

Podmínky pro vstup do země: Rumunská vláda má svůj vlastní semafor, kde ČR figuruje od 27. 5. 2021 v zelené kategorii. Pro vstup do země není potřeba předkládat žádný negativní test (ať již antigenní nebo PCR) či doklad o provedeném očkování na COVID-19. V případě cesty autobusem neprobíhají kontroly potřebných dokumentů v tranzitních zemích. Není tedy nutné sledovat podmínky těchto zemí. Jedinou povinností zůstává vyplnění příjezdového formuláře. Bližší informace vám zašleme s pokyny k zájezdu 7 dní před vašim odjezdem/odletem. Odkaz na formulář máte zde.
Informace k návratu do ČR: Rumunsko se od 11.10.2021 přesouvá z pohledu MZV na cestovatelské mapě do tmvavě červené kategorie, tedy do skupiny zemí s velmi vysokým rizikem nákazy COVID-19. Každý cestující povinen při návratu do ČR vyplnit elektronický příjezdový formulář na tomto odkaze. V případě cesty veřejnou dopravou (letadlo, autobus) se musí prokázat potvrzením negativního výsledku testu, jehož provedení není na začátku cesty starší 24 h (antigenní), resp. 72 h (PCR). Po příjezdu do ČR musí všichni cestující podstoupit nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den další PCR test a do té doby zůstat v karanténě. Provedení testů v Rumunsku pro naše klienty zajišťujeme. Podmínka testu se nevztahuje na cestující s ukončeným očkováním, nebo s potvrzením o prodělání nemoci COVID-19 a na děti do dovršení věku 6 let. Detailní rozpis podmínek pro návrat najdete na odkaze Mapy cestovatele.
Aktuální hygienická opatření v Rumunsku jsou: Povinnost nošení roušky platí pouze ve všech vnitřních prostorách (dopravní prostředky, obchody, úřady apod.) nebo na veřejných prostranstvích s větší koncentrací lidí (např. tržnice, zastávky). Všechny obchody, restaurace a služby zde fungují bez omezení.
Výše uvedená opatření jsou zdrojem Ministerstva zahraničních věcí, týkají se českých občanů a jejich nejaktuálnější verzi najdete na stránkách velvyslanectví ČR ve Bukurešti.

Aktuální informace pro Mexiko

Mexiko patří aktuálně z pohledu MZV na cestovatelské mapě do tmavě červené kategorie, tedy do skupiny zemí s vysokým rizikem nákazy COVID-19. Mexiko zase nerozlišuje mezi podmínkami pro očkované/neočkované ani neřeší, zda cestující prodělali nemoc COVID-19.
Podmínky pro vstup do země: Pro vstup do Mexika není potřeba předkládat žádný negativní test (ať již antigenní nebo PCR). Je ale pravděpodobné, že test bude vyžadovat letecká společnost nebo tranzitující země. Dále je povinné vyplnění příjezdového formuláře. Bližší informace vám zašleme s pokyny k zájezdu 7 dní před vašim odjezdem/odletem. Odkaz na formulář máte zde.
Informace k návratu do ČR: Každý cestující je povinen při návratu do ČR vyplnit elektronický příjezdový formulář na tomto odkaze. V případě cesty veřejnou dopravou (letadlo, autobus) se musí prokázat potvrzením negativního výsledku testu, jehož provedení není na začátku cesty starší 24 h (antigenní), resp. 72 h (PCR). Po příjezdu do ČR musí všichni cestující podstoupit nejdříve 5. den a nejpozději 14. den další PCR test a do té doby zůstat v karanténě. Provedení testů v Mexiku zajišťují hotely nebo vám s testem pomůže český delegát, který je klientům k dispozici. Cena testu např. v Bahia hotelech je 125 USD, výsledek je do 24-48 h. Laboratoř se nachází přímo v hotelovém areálu. Podmínka testu a karantény se nevztahuje na cestující s potvrzením o prodělání COVID-19. Detailní rozpis podmínek pro návrat najdete na odkaze Mapy cestovatele.
Aktuální hygienická opatření v Mexiku jsou: Situace v Mexiku, resp. ve státě Quintana Roo, kde se nachází Cancún a další místa kam míří naše zájezdy, je velice příznivá. Rouška ve venkovních prostorách včetně pláží není povinná. Roušku je třeba mít nasazenou ve vnitřních veřejných prostorách, jako je letiště a dále také během návštěvy archeologických památek. Organizují se výlety, Májské památky jsou otevřeny. Letecké společnosti zpravidla vyžadují roušku či respirátor během letu. Hotely své služby neomezily. Je zachován bufetový systém stravování, v některých hotelech obsluhu bufetu zajišťuje hotelový personál. Otevřené jsou bary, restaurace, SPA, bazény, animační program rovněž fungují. Otevírací doba není omezena. Dále platí obecná pravidla jako je dodržování bezpečné vzdálenosti 1,5 - 2 metry, používání desinfekce (je instalována v hotelech na mnoha místech) a také měření teploty při vstupu do hotelu či na některá jiná veřejná místa. Do Mexika s Experitour cestují klienti již od února tohoto roku a vše probíhá standardně a bez jakýchkoli komplikací. Případné dotazy vám rádi zodpovíme v CK.
Výše uvedená opatření jsou zdrojem Ministerstva zahraničních věcí, týkají se českých občanů a jejich nejaktuálnější verzi najdete na stránkách velvyslanectví ČR v Mexiku.

Aktuální informace pro Jamajku

Jamajka je otevřená cestování a připravena na zahraniční turisty. Pro vstup na Jamajku budete potřebovat negativní PCR nebo Antigenní test v anglickém jazyce. To neplatí pro děti do 12 let. Test nesmí být starší než 72 h. Pokud jste byli v posledních 14 dnech v Argentině, Brazílii, Chile, Kolumbii, Paraguayi, Peru, Indii nebo v Trinidad a Tobago není možné na Jamajku cestovat. Před vstupem na Jamajku je třeba vyplnit vstupní online formulář. Jeho vyplnění je možné 7 – 0 dní před vstupem na území Jamajky. Výlety jsou povolené. Jamajské úřady zveřejnili seznam autorizovaných míst, kam je možné cestovat. Zde naleznete ty nejvyhledávanější místa Jamajky. Podrobné informace, včetně odkazů na veřejné instituce vydávající daná nařízení a mnoho dalších užitečných informací posíláme našim klientům přibližně týden před odletem.
Informace k návratu do ČR: Jamajka patří aktuálně z pohledu MZV na cestovatelské mapě do tmavě červené kategorie, tedy do skupiny zemí s vysokým rizikem nákazy COVID-19. Každý cestující je povinen při návratu do ČR vyplnit elektronický příjezdový formulář na tomto odkaze. V případě cesty veřejnou dopravou (letadlo, autobus) se musí prokázat potvrzením negativního výsledku testu, jehož provedení není na začátku cesty starší 24 h (antigenní), resp. 72 h (PCR). Po příjezdu do ČR musí všichni cestující podstoupit nejdříve 5. den a nejpozději 14. den další PCR test a do té doby zůstat v karanténě. Všechny naše hotely nabízí PCR testy, které jsou prováděny přímo v hotelu. Jejich cena se pohybuje kolem 150 USD. Výsledky jsou během 24–48 h. Podmínka testu a karantény se nevztahuje na cestující s potvrzením o prodělání COVID-19. Detailní rozpis podmínek pro návrat najdete na odkaze Mapy cestovatele.

Aktuální informace pro Řecko

Podmínky pro vstup do země: Každý cestující nad 18 let musí před vstupem do Řecka (nejpozději 24 h před začátkem cesty) vyplnit v angličtině a odeslat elektronický příjezdový formulář, tzv. Passenger Locator Form (PLF), na jehož základě obdrží QR kód. Spolucestující děti do 18 let se vpisují do formuláře jednoho z rodičů nebo rodina s dětmi vyplní jeden společný PLF formulář. Bližší informace včetně návodu v češtině vám zašleme s pokyny k zájezdu 7 dní před vašim odjezdem/odletem. Odkaz na formulář máte zde.
Všichni cestující starší 12 let musí při vstupu do Řecka předložit buď:
- potvrzení o negativním antigenním testu (ne starším 48h), případně potvrzení o negativním molekulárním PCR testu, ne starším než 72 h před vstupem do země, provedeném odběrem vzorku z nosohltanu či hltanu, nikoli ze slin.
- nebo oficiální národní certifikát o provedeném očkování, pokud uplynulo minimálně 14 dnů od završení vakcinace. Certifikát musí obsahovat jméno-příjmení držitele, typ použité vakcíny a počet dávek.
- nebo potvrzení o onemocnění COVID-19, které je platné 2 až 9 měsíců od data na něm uvedeného a bylo vydáno po uplynutí 30 dnů od prvního pozitivního testu orgánem veřejné správy dle místní legislativy.
- všechny uvedené dokumenty musí být vystaveny v anglickém jazyce a uvedené jméno na dokumentech musí souhlasit se jménem na cestovním dokladu. - v případě cesty autobusem neprobíhají kontroly potřebných dokumentů v tranzitních zemích. Není tedy nutné sledovat podmínky těchto zemí.
Informace k návratu do ČR: Řecko se od 26. 7. 2021 přesouvá z pohledu MZV na cestovatelské mapě do červené kategorie, tedy do skupiny zemí s vysokým rizikem nákazy COVID-19. Každý cestující povinen při návratu do ČR vyplnit elektronický příjezdový formulář na tomto odkaze. V případě cesty veřejnou dopravou (letadlo, autobus) se musí prokázat potvrzením negativního výsledku testu, jehož provedení není na začátku cesty starší 24 h (antigenní), resp. 72 h (PCR). Po příjezdu do ČR musí všichni cestující podstoupit nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den další PCR test a do té doby zůstat v karanténě. Provedení testů v Bulharsku pro naše klienty zajišťujeme. Podmínka testu se nevztahuje na cestující s ukončeným očkováním, nebo s potvrzením o prodělání nemoci COVID-19. Děti do dovršení věku 6 let nemusí vyplňovat příjezdový formulář, ani podstoupit PCR test. Děti ve věku 6 - 12 let musí před cestou vyplnit příjezdový formulář a po příjezdu do ČR podstoupit do 5 dní PCR test a do té doby zůstat v karanténě. Detailní rozpis podmínek pro návrat najdete na odkaze Mapy cestovatele.
Aktuální hygienická opatření v Řeckou jsou: Rouška je povinná ve všech uzavřených veřejných prostorách, v MHD a je důrazně doporučena na otevřených prostranstvích, kde je shromážděno více osob bez možnosti zachování odstupů. Výjimka se vztahuje na individuální a kolektivní sportovní aktivity včetně cyklistiky, děti do 3 let a osoby s lékařsky potvrzenými dýchacími problémy. Porušení je pokutováno částkou 300 EUR. V provozu jsou maloobchodní prodejny, lékárny, čerpací stanice pohonných hmot, kadeřnictví, pedikúra a péče o tělo, čistírny a opravny, hotely, ubytovací služby a organizované pláže. Vnitřní prostory zábavních podniků (bary, diskotéky) a restaurací jsou přístupné pouze pro osoby s ukončenou vakcinací (14 dnů po poslední dávce) nebo po prodělané nemoci (do 6 měsíců). Většina restaurací nabízí během hlavní sezóny sezení venku.
Výše uvedená opatření jsou zdrojem Ministerstva zahraničních věcí, týkají se českých občanů a jejich aktuální verzi najdete na stránkách velvyslanectví ČR v Aténách.

Napadají vás nějaké další otázky k vašim cestám? Podívejte se na stránku častých dotazů.

Poslední aktualizace 11. 10. 2021

Zpět na hlavní stránku

Přihlaste se k odběru novinek
Naše webové stránky využívají k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklam soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.