Nabídka cestovního pojištění vč. pojištění zimních sportů - Evropa
 

Tabulka tarifů a pojistných částek tarif Standard zima tarif Komfort zima
Pojištění léčebných výloh 3 000 000 Kč 5 000 000 Kč
Akutní zubní ošetření do limitu léčebných výloh do limitu léčebných výloh
Pojištění asistenčních služeb (asistenční služba v českém jazyce 24/7) 3 000 000 Kč 5 000 000 Kč
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. plnění 3 000 000 Kč 5 000 000 Kč
Součástí pojištění asistenčních služeb jsou: 
Náklady na repatriaci pojištěného 3 000 000 Kč 5 000 000 Kč
Náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného 3 000 000 Kč 5 000 000 Kč
Náklady na vyslání opatrovníka 60 000 Kč 100 000 Kč
Náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 60 000 Kč 100 000 Kč
Náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování 60 000 Kč 100 000 Kč
Náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 50 000 Kč 100 000 Kč
Zachraňovací náklady 1 000 000 Kč 1 500 000 Kč
Odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu 60 000 Kč 100 000 Kč
Zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 60 000 Kč 100 000 Kč
Náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5 000 Kč 5 000 Kč
Náklady vzniklé zpožděním letu 5 000 Kč 5 000 Kč
Náklady na ubytování v případě karantény 2 500 Kč/den max. 30 000 Kč 2 500 Kč/den max. 30 000 Kč
Náklady na návrat po ukončení karantény 20 000 Kč 20 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu nesjednáno 250 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu nesjednáno 250 000 Kč
Úrazové pojištění – nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc) nesjednáno 100 Kč/den
Úrazové pojištění – denní odškodné nesjednáno nesjednáno
Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby nesjednáno 1 000 000 Kč
Připojištění zavazadel nesjednáno 20 000 Kč
nesjednáno 5 000 Kč/ks
Připojištění zimních sportů ano ano
Připojištění nebezpečných sportů ne ne
Pojištění stornovacích poplatků – 80 % max. však do výše PČ 10 000 Kč 20 000 Kč
 Cena pojištění - Evropa vč. zimních sportů  59 Kč  / den 79 Kč  / den

Poznámka: Pojistnou událostí z pojištění stornovacích poplatků je také preventivní karanténa pojištěného v souvislosti s COVID-19 (příp. jinou pandemií), která mu byla nařízena orgánem ochrany veřejného zdraví před nástupem cesty, a která zasahuje do původně plánovaného termínu cesty. Uzavření hranic (případně zákaz cestování/vstupu do cílové oblasti) nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění. 

Přihlaste se k odběru novinek
Tento web používá soubory cookies, které nám pomáhají k fungování stránek, analýze návštěvnosti a personalizaci reklam.