Cestovní pojištění

Nenechte nic náhodě a sjednejte si k vaší dovolené také cestovní pojištění.

Spolupracujeme s pojišťovnou Uniqa a v nabídce máme tarify Standard (L3S) a Komfort (K3SS).
Součástí cestovního pojištění je také pojištění stornovacích poplatků a lze jej sjednat pouze při nákupu zájezdu (před podpisem smlouvy o zájezdu).

Sazby se účtují podle dní, které skutečně strávíte na dovolené (včetně cesty).
Prostudujte si, prosím, také Všeobecné pojistné podmínky, které jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu.

V této tabulce naleznete přehled tarifů a pojistných částek.

TABULKA TARIFŮ A POJISTNÝCH ČÁSTEK STANDARD (L3S) KOMFORT (K3SS)
Pojištění léčebných výloh 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč
Akutní zubní ošetření do limitu léčebných výloh do limitu léčebných výloh
Pojištění asistenčních služeb 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb
– max. plnění
3 000 000 Kč 3 000 000 Kč
 
Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:
Náklady na repatriaci pojištěného 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč
Náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč
Náklady na vyslání opatrovníka 60 000 Kč 60 000 Kč
Náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 60 000 Kč 60 000 Kč
Náklady na právní pomoc v zahraničí včetně
jejího zprostředkování
60 000 Kč 60 000 Kč
Náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 50 000 Kč 50 000 Kč
Zachraňovací náklady 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč
Odškodnění v případě zadržení pojištěného
při únosu letadla nebo autobusu
60 000 Kč 60 000 Kč
Zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 60 000 Kč 60 000 Kč
Náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5 000 Kč 5 000 Kč
Náklady vzniklé zpožděním letu 5 000 Kč 5 000 Kč
 
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu nesjednáno 250 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu nesjednáno 250 000 Kč
Úrazové pojištění – nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc) nesjednáno 100 Kč/den
Úrazové pojištění – denní odškodné nesjednáno nesjednáno
Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví
a věci třetí osoby
nesjednáno 1 000 000 Kč
Připojištění zavazadel nesjednáno 20 000 Kč
nesjednáno 5 000 Kč/ks
Připojištění zimních sportů ne ne
Připojištění nebezpečných sportů ne ne
Pojištění stornovacích poplatků
– 80 % max. však do výše PČ
10 000 Kč 15 000 Kč
CENA POJIŠTĚNÍ PRO EVROPU 49 Kč /den 59 Kč /den